Termeni și condiții

Prezentul document prin conținutul său pune la dispozitia terților utilizatori Regulamentul privind termenii și condițiile de utilizare a site-ului Harmony Wellness Center – www.hwcenter.ro.

1. Clauze generale

Site-ul www.hwcenter.ro,  denumit în continuare „hwcenter.ro”, este operat de societatea SC MISSCHIRA SRL, cu sediul în Comuna Coțofenii din Față, Sat Beharca, Nr. 79A, Județul Dolj, înscrisă în Registrul Comerțului cu numărul J16/1809/2014 , CUI 33825306. Pentru folosirea corespunzatoare a site-ului hwcenter (incluzând accesul, navigarea și cumpărarea produselor de pe acest site) este necesară citirea și acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate efectele și consecințele ce decurg din aceasta.

Administratorul site-ului hwcenter.ro își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare Utilizatori. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare a serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment.

Drept aplicabil

Prin folosirea site-ului www.hwcenter.ro, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile României vor guverna Termenii și condițiile de utilizare și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizatori și administratorii SC MISSCHIRA SRL sau asociații/partenerii/afiliații acesteia. În cazul unor eventuale conflicte se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă, iar dacă rezolvarea pe această cale nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.

2.Conținutul site-ului și drepturile de proprietate intelectuală

Continutul sitew-ului hwcenter.ro este proprieteatea SC MISSCHIRA SRL. Astfel, acesta nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, în alte scopuri dâcat cele expres și legal permise.

Bazele de date, programe, elemente de grafică, sunt proprietatea SC MISSCHIRA SRL, sau, după caz, a furnizorilor produselor oferite prin intermediul site-ului și aunt protejate de Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completarile ulterioare.

Extragerea oricăror informații, urmată de orice utilizare în scop comercial care depășeste sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licențiere și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate constituie o încalcare a termenilor și condițiilor.

Sunteți, de asemenea, de acord să nu afectați și interferați în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricționează utilizarea, copierea unui conținut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a siteului sau a conținutului acestuia.

Drepturi de autor (Copyright)

Întregul conţinut al site-ului www.hwcenter.ro, incluzând, enumerativ, texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafică web, scripturi şi orice alte date, este proprietatea SC MISSCHIRA SRL şi/sau a asociaţilor săi şi/sau a partenerilor săi şi/sau a furnizorilor săi şi este protejat conform legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Combinarea acestora (design-ul site-ului) este proprietatea exclusivă a societăţii SC MISSCHIRA SRL şi este protejată de legea drepturilor de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul scris al SC MISSCHIRA SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Toate programele folosite pe acest site sunt proprietatea SC MISSCHIRA SRL sau a furnizorilor săi de programe şi sunt protejate de legea drepturilor de autor.

Mărci

Societatea SC MISSCHIRA SRL garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site şi nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societăţii, fără acordul scris al acesteia.

Frauda 
În scopul accesării și utilizării anumitor secțiuni ale website-ului poate fi necesară crearea unui cont personal. Prin prezenta declarație că vă asumați integral responsabilitatea pentru toate și oricare dintre activitățile realizate prin intermediul contului pe care îl deschideți pe website și, în consecință, vă sfătuim să asigurați securitatea parolei contului sau a altor date de acces. În cazul în care securitatea contului pe care il detineți este compromisă, trebuie sa anunțați imediat administratorul site-ului. SC MISSCHIRA SRL nu este responsabilă pentru daunele care vă sunt cauzate sau care sunt cauzate terților de orice fel, prin utilizarea neautorizată a contului.

3. Informații privind protecția datelor cu caracter personal

Societatea S.C. MISSCHIRA în calitate de Operator în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, vă informează cu privire la prelucrarea dalelor dvs. personale şi drepturile dvs. privind această procesare în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Creearea unui cont pe site-ul hwcenter.ro reprezintă acordul explicit pentru a utiliza datele personale furnizate (nume, premume, email, telefon) de dvs. Datele personale operate sunt confidențiale și netransmisibile. Contul dvs. poate fi anulat oricând la cerere, prin trimiterea unei cereri folosind formularul de contact. O dată cu anularea contului,  datele personale vor fi șterse automat din sistem.

Datele personale

SC MISSCHIRA SRL are, conform Registrului Operatorilor de Date cu Caracter Personal, dreptul de a prelucra datele personale ale utilizatorilor site-ului său. Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele utilizatorului, numărul de telefon, adresa de e-mail. Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidențiale. Societatea va putea selecta utilizatorii cărora le va trimite newslettere și alerte.

SC MISSCHIRA SRL nu solicită utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail, etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc.

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal, SC MISSCHIRA SRL își asumă obligația de a nu face disponibile către terți datele personale ale utilizatorilor site-ului fără acceptul acestora, ci doar în condițiile legii. SC MISSCHIRA SRL nu iși asumă niciun fel de răspundere în cazul în care aceștia își trimit datele personale în mod eronat. Conform cerințelor Legii Nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal, SC MISSCHIRA SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță datele personale pe care utilizatorilor site-ului le furnizează despre ei. Scopul colectării datelor este informarea utilizatorilor și asigurarea datelor pentru serviciile proprii de marketing și publicitate.

Conform Legii Nr. 677/2001, utilizatorilor site-ului beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, ei au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, aceștia se pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la punctul de lucru al societății SC MISSCHIRA SRL – Str. Brazda lui Novac, Nr. 36, Localitatea Craiova, Județul Dolj.

Colectarea și procesarea datelor cu caracter personal

Datele personale colectate prin intermediul formularelor de înregistrare existente pe prezentul site şi, în cursul viitoarelor tranzacții comerciale, vor fi procesate în scopul încheierii şi executării contractuiui cu clienții firmei, respectiv vizitatorii site-ului. Datele personale care sunt colectate prin intremediul site-ului şi în timpul tuturor tranzacţiilor comerciale viitoare, vor fi procesate, în scopul relaţiilor sau a analizei datelor, Aceasta include cercetarea de piaţă, sondaje de opinie clienţi, analize clienţi, segmentare clienţi şi realizarea profilului clientului, pentru a determina comportamentul de cumparare şi activitatea cumpărarea repetată a anumitor bunuri şi datele de cumpărare. De asemenea, vă vom contacta în aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefonic, prin fax sau poştă.

Datele colectate şi stocate ajută Societatea să afle mai multe despre interesele şi nevoile dvs.. Toate datele dvs. personale colectate vor fi procesate de Societate şi în scopul de a vă oferi informaţii despre carnpaniile de publicitate şi de marketing prin poştă şi vizite personale. Este necesar să urmărim interesele noastre legitime pentru a vă informa despre ofertele şi servicille neastre şi de a extinde relaţia cu clienții. În cazul in care ne-aţi dat consimţimăntul prealabil, vorn utiliza, de asemenea, datele dvs. personale pentru a vă furniza informaţiile noastre prin e-mail, SMS, telefon sau fax.

Furnizarea de date şi durata păstrării acestora

Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea încheia un contract cu dvs. şi pentru a procesa înregistrarea clientului: numele clientului (denumirea companiei), ramura de activitate, forma juridică, adresa de facturare, nurnărul de telefon al companiei, datele de identificare ale unei/ unor persoane autorizate din cadrul companiei, dovada existenței companiei. Restul datelor colectate în cadrul procesului de înregistrare a clienţiior sunt furnizate de dvs. în mod voluntar. Nu sunteți obligaţi să ne furnizaţi aceste date personale, iar aceste date nu sunt o cerință legală sau contractuală sau o cerinţă necesară pentru a încheia un contract. Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dvs. Datele dvs. personale vor fi stocate până la momentul încetării relaţiei cu clientul, cu excepţia cazului în care avem obligaţia legală de a stoca în continuare datete dvs. în scopul de a le prezenta autorităţilor publice, de exemplu autorităţilor fiscle. Stocarea, transferul datelor dvs. personale către autorităţile publice în scopul îndeplinirii unei obligaţii legale se bazează în rnod legal pe Art. 6 paragraful I teza 1 litera c) GDPR.Clienții Harmony Wellness Center

Statutul de Client se obține prin crearea unui cont personal, care poate fi accesat prin autentificarea cu un nume de utilizator (adresa de e-mail) și o parolă. Responsabilitatea privind confidențialitatea parolei revine/aparține fiecărui utilizator în parte.

Statutul de Client permite fiecărui utilizator să îți rezerve un loc la clasele prezente pe site-ul hwcenter.ro în secțiunea Rezervări și să comande/ achiziționeze de pe site produsele fizice și virtuale prezente în Magazin.

4.Politica de Cookies

 Site-ul hwcenter.ro utilizează fișiere tip Cookie, în scopul îmbunătățirii experienței utilizatorilor. Aceste fișiere sunt stocate în hardul utilizatorului și conțin informații despre acesta.

Beneficiile utilizării de cookies permit utlizatorului memorarea opțiunilor privind navigarea pe site, precum: limbă, date de logare în cont, istoric coș de cumpărături sau produse favorite din magazin, etc.

Neacceptarea cookie-urilor nu blochează accesul utilizatorului la site. Cu ajutorul acestor fișiere propirtarii site-ului pot monitoriza, segmenta și analiza interesele utilizatorilor, furnizând astfel o experiență individuală optimizată pentru fiecare utilizator în parte.

5. Modalitatea de funcționare a site-ului

Rezervări

Rezervările la clasele de yoga se fac prin intermediul calendarului de rezervări prezent pe site în secțiunea denumită „Rezervări”. Pentru a putea efectua o rezervare este necesară crearea unui cont pe site sau logarea într-un cont deja creat.

În cazul creeării unui cont nou pe site, Utilizatorul este de acord cu furnizarea următoarelor date personale: nume și prenume, număr de telefon, adresă de e-mail. Toate aceste date se supun prevederilor menționate în prezentul document la punctul 3. Informații privind protecția datelor cu caracter personal.

Toate comunicările/ notificările privind situația unei rezervări (confirmare, anulare, modificare), precum și a claselor la care utilizatorul și-a rezervat loc îi sunt comunicate acestuia prin intermediul adresei de e-mail completate în timpul creării contului pe site.

Magazin

Dreptul consumatorilor de denunțare unilaterală a contractului

Raporturile comerciale dintre utilizatori și proprietarul site-ului hwcenter.ro sunt reglementate oficial de Ordonanța Guvernului 130/2000, privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță.

Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea comenzii, fiind obligat să returneze produsele comandate.

Administratorul SC MISSCHIRA SRL face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor de pe site, însă uneori acestea pot conține inadvertențe (specificațiile sau prețul produselor modificate de către producător fără preaviz sau viciate de erori de operare).

Politica de preţuri

Preţurile produselor sunt cele afişate pentru fiecare produs în parte.

Societatea SC MISSCHIRA SRL va putea desfăşura orice campanie promoţională referitor la produsele afişate pe site, promoţii ale căror condiţii vor fi stabilite în întregime de către societate.

Atenție! Promoţiile facute de hwcenter.ro nu se cumulează între ele, reducerea cea mai mare primează!

Modalități de plată

Utilizatorii site-ului au dreptul de a alege modalitatea de plată pe care o preferă, dintre cele existente pe site. În prezent, modalitățile diponibile de plată sunt, după cum urmează:

Pentru persoane fizice:

 • plata în avans prin OP în contul bancar al societății SC MISSCHIRA SRL, deschis la Banca Transilvania, IBAN RO23BTRLRONCRT0342420301
 • plata la sediul firmei – Str. Brazda lui Novac, Nr. 36, Etaj 3, Craiova, Județul Dolj
 • plata în avans cu cardul

Pentru persoane juridice:

 • plata în avans prin OP în contul bancar al societății SC MISSCHIRA SRL, deschis la Banca Transilvania, IBAN RO23BTRLRONCRT0342420301
 • plata la sediul firmei – Str. Brazda lui Novac, Nr. 36, Etaj 3, Craiova, Județul Dolj
 • plata în avans cu cardul

În cadrul optării pentru oricare dintre opțiunile de plată în avans, utilizatorul ia la cunoștință prin prezentul document că va intra în posesia comenzii de pe site în comentul confirmării plății, fiind notificat prin e-mail privind procesarea plății efectuate.

Plata cu cardul se face exclusiv online prin intermediul platformei de plaă online ?. Dorim să vă informăm că mijloacele de plată online folosite sunt securizate și permit confidențialitatea și getsionarea în deplină siguranță a datelor dumneavoastră. După finalizarea plății cu cardul, în urma completării formularului de plată online și introducerea datelor solicitate în vederea procesării plății, veți fi notificat pe e-mail în momentul în care banca emitentă a cardului d epe care s-a efectuat plata a efectuat tranzacția.

Facturare

Conform prevederilor legale, în cazul utilizatorilor persoane juridice, în vederea facturării produselor și/sau serviciilor achiziționate prin intermediul prezentului site, este necesară furnizarea de către aceștia a CUI-ului firmei pentru care se dorește să se emită factură.

6. Politica de Livrare

Livrarea se face în termen de 1-3 zile lucrătoare de la data înregistrării comenzii pe site.

Modalități de livrare

În momentul în care un utilizator al site-ului nostru plasează o comandă pe site, este necesară prcocesarea acesteia și a plății aferente comenzii. Utilizatorul va fi notificat pe adresa de e-mail furnizată în momentul plasării comenzii despre statutul acesteia.

Atunci când plata este înregistrată (pentru oricare dintre modalitățile de plată în avans pe care utilizatorul le are la dispoziție pentru a achita cuantumul valorii aferent comenzii), clientul va intra în posesia comenzii ăn termen de 1-3 zile lucrătoare (din momentul întregistrării plății).

Atât în cazul serviciilor de care utilizatorul poate beneficia la sediul Societății, cât și a produselor online, acesta va primi pe adresa de e-mail corespunzătoare contului de pe care a plasat comanda, datele necesare pentru a putea benefivia de produsul/ produsele comandate.

E-mail-ul primit de utilizator va avea următoarea formă,

 • pentru produsele disponibile la sediul firmei de tipul abonamentelor, claselor și/sau consultațiilor:

„Nume utilizator: (unde va fi menționat numele cu care a înregistrat comanda)

Produs selectat: (unde va fi menționat produsul achiziționat)”

 • pentru produsele disponibile online:

„Nume utilizator: (unde va fi menționat numele cu care a înregistrat comanda)

Produs selectat: (unde va fi menționat produsul achiziționat)

Link-ul pe baza căruia poate accesa produsul online selectat (clase de yoga – pentru abonamentele și clasele singulare disponibile online sau consultație/aboanment nutriție – pentru produsele din categosia nutriție)”.

În cazul produselor disponibile la sediul societății, clientul va prezenta la recepție e-mail-ul primit pe baza căruia va putea beneficia de produsul achiziționat. În cazul produselor disponibile online, folosind link-ul primit pe e-mail va putea accesa produsele achiziționate.

Clientul va putea beneficia de produsele comandate în momentul în care primește e-mail-ul menționat anterior. Acesta este trimis pe adresa clientului în termen de 1-3 zile lucătoare de la data înregistrării comenzii.

7. Politica de Retur

Renunțarea la cumpărare reprezintă un serviciu gratuit oferit de societatea SC MISSCHIRA SRL. Prin acest serviciu, clienții societății pot returna gratuit, în termen de 14 zile calendaristice produsele cumpărate de pe site-ul hwcenter.ro.

Clienții care renunță la cumpărare, solicitând returul unui produs, se vor supune regulilor prezentului Regulament, acceptându-l în integralitate. Atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice care au achiziționat produse din magazinul site-ului beneficiază de acest serviciu.

Produsele achiziționate pot fi returnate în termen de 14 zile calendaristice. Acest termen se calculează de la data livrării produsului către client.

Clienții site-ului au dreptul de a se retrage din contractul de vânzare fara a fi nevoițo să justifice decizia și fără a suporta alte costuri.

Modalități de retur

Pentru a solicita returul produselor achiziționate, clientul poate opta pentru una din următoarele opțiuni:

 1. completarea formularului de pe site din secțiunea contact (www.hwcenter.ro/contact) cu menționarea în corpul textului a mențiunii „Retur comandă”;
 2. formularea unei cereri de retur în care se vor menționa datele de comandă, trimisă pe adresa de e-mail a societății office@hwcenter.ro sau o cerere scrisă trimisă la adresa firmei – Craiova, Str. Brazda lui Novac, Nr. 36, Etaj 3 (în cazul formulării unei cereri scrise, clientul trebuie să menționeze adresa de mail și/sau numărul de telefon pentru a putea fi contactat)
 3. solicitarea personală, la sediul firmei (Craiova, Str. Brazda lui Novac, Nr. 36, Etaj 3), de retur a produselor achiționate
 4. solicitare telefonică la numărul de telefon 0775.342.059.

În urma solicitării de retur a produselor achiziționate pe site, prin oricare din metodele precizate la punctele 1 și 2, cererea va fi procesată de SC MISSCHIRA SRL în termen de 24 de ore de la data formulării cererii, utilizatorul fiind informat print-un e-mail de confirmare cu privire la înregistrarea solicitării sale. În cazul clienților care solicită returul pri  oricare din opțiunile 3 și 4, solicitarea este înregistrată pe loc.

În urma înregistrării solicitării de retur, societatea va verifica conformitatea comenzii plasate de solicitantul returului. Suma aferentă returului îi va fi returnată clientului prin aceeași metodă de plată prin care a fost achitat cuantumul valorii comenzii plasate pe site. În cazul plăților prin virament bancar, clientului i se vor returna banii în termen de cel mult 3 zile de la data confirmării înregistrării solicitării de retur, dar nu mai mult de 14 zile de la data solicitării de către client a returului. Pentru plățile online prin intermediul unui card bancar, rambursarea se va face în termen de cel mult 3 zile de la data înregistrării cererii și nu mai mult de 14 zile din momentul informării societății cu privire la solicitarea de retur. Ziua în care consumatorul își exercită dreptul de a returna produsele achizițioante nu se va lua în calculul termenului.

Clientul va fi informat, în momentul confirmării returului de către societate, de posibilitatea înlocuirii produsului achiziționat, cu un alt produs disponibil. În cazul optării pentru înlocuirea produsului achiziționat, clientului i se va rambursa doar diferența dintre valoarea returului și prețul noului produs (sau, după caz, va achita diferența de bani).

Condiții de acceptare a returului produselor achiziționate prin intermediul site-ului:

 • în cazul produselor de tipul abonamentelor, ce presupun prezența fizică a clientului la sediul societății pentru a benefica de serviciul achiziționat, sunt eligibile pentru retur doar acele produse care nu au fost utilizate, ex. abonamente nefolosite, cu număr complet de ședințe;
 • produsele disponibile exclusiv online sunt eligilibe pentru retur, indiferent dacă clientul a folosit sau nu ședințele/consultațiile din abonamentele achiziționate; în cazul în cazul în care acestea au fost folosite, suma aferentă returului se va calcula pe baza ședințelor/consultațiilor rămase neutilizate de către client
 • ședințele/ consultațiile singulare (ex. o clasă de yoga, o consultație inițială nutriție) nu pot fi returnate.

În cazul în care nu există neconformități, iar produsele îndeplinesc toate condițiile de retur menționate mai sus, clientului i se vor solicita următoarele date personale pentru a fi posibilă efectuarea returului: nume (nume și prenume complete pentru persoanele fizice/ denumirea societății pentru perosoanele juridice), seria și numărul CI ( doar pentru persoanele fizice), CUI și Nr. Reg. Com. (doar pentru persoanele juridice), cont bancar (dacă este cazul). Datele peronale furnizate pentru retur se supun politicii de confidențialittate a datelor cu caracter personal și sunt solicitate pentru întocmirea actelor financiar-contabile, conform dispozițiilor legale în vigoare. În cazul în care solicitantul returului nu este de acord cu furnizarea acestor date, returul nu se va putea efectua.

Toate costurile de returnare sunt suportate de SC MISSCHIRA SRL. Societatea poate refuza solicitările de retur ale cienșilor care au abuzat de acest drept, notificarea acestora făcându-se anterior impunerii restricțiilor.

8. Dispoziţii finale

SC MISSCHIRA SRL îți rezervă dreptul de a modifica și/sau completa prevederile prezentului document, precum și a informațiilor existente pe site, structurii site-ului sau a oricăror altor elemente existente pe acesta fără o notificare prealabilă.

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Acceptarea Termenilor și Condițiilor presupun acordul explicit al utilizatorului site-ului/ cumpărătorului asupra acestor prevederi și consimțirea de către acesta că a citit, a luat la cunoștință și acceptă complet toate aceste prevederi.